Яз килде сочинение на татарском языке 4 классУченик

(134),
закрыт11 лет назад

Фанис Габдулхаков

Профи

(532)


5 лет назад

Көннәр аяз, күктән алсу
Нур сибеп, кояш көлә.
Җиргә тама көмеш тамчы −
Сагынып көткән яз килә.
Мөнир Мазунов. <уң>
Кышның салкыннарыннан соң мин язны сагынып көтеп алам. Яз − табигатьнең кышкы йокыдан уяну вакыты.
Бүген язның беренче генә көне. Аның әле кыштан әллә ни аермасы юк. Салкын. Бураннар да уйный. Ләкин мин боларны язның кыш белән тартышуы дип уйлыйм. Кояш барыбер үзенекен итә, җылыта. Түбәләргә боз сөңгеләре дә элеп куя. Кояш җылырак карау белән, боз сөңгеләреннән туктаусыз тамчылар сикерә башлый. Алар кояш нурларында энҗе кебек ялтырыйлар. Түбә калайларыннан пар күтәрелә. Чыпчыклар һәм песнәкләр дә күңеллерәк чыркылдаша. Көннәр дә озыная бара.
Яз кояшы елмаеп карау белән, бөтен табигать кышкы йокысыннан уяна башлый. Кояш балкый, ул өй түбәләрендәге карларны эретә. Карлар эри башлагач, җылы яклардан кошлар да кайта башлар. Язгы җылы җил агачтагы яшь бөреләрне уятыр. Тиздән алар хуш исле яшел яфраклар ярырлар. Кояш эссе нурларын көннән-көн күбрәк сибәр. Җирдән җырлый-җырлый гөрләвекләр челтерәп агар. Бозлар кузгалыр. Кырларда беренче умырзая баш калкытыр. Кешеләр язгы эшләргә керешерләр. Язның да эше күп: иңе-буе күренмәгән кырларны кардан әрчисе, ямь-яшел уҗым басуларын ачасы бар. Кырларда тиздән тракторлар гөрләр − язгы кыр эшләре башланыр. Язның әле дымлы җирне үләннәр һәм аллы-гөлле чәчәкләр белән бизисе бар.
Ә бүген әле март башы гына. Төннәрен салкын булса да, көндезен инде кояш балкый. Туган җиребезгә яз килә, яз исе аңкый. Яз − матур, шатлыклар

Яз килэ.Нинди ямле мизгел ул.Тирэ-якта кар эри,боз китэ.Чылтыр-чылтыр итеп сулар ага,тамчылар тама.Яз коннаре бик кунелле,Безнен дусларыбыз-сыерчыклар да жылы яктан очып кайталар.Кояш та безга елмаеп карый.Коймэлэр йоздереу узе бер кызыклы вакига булып тора.Тира-як кышкы йокодан уяна.Йэшел бороннарын тортоп йэм-йэшел улан чыга,боролэр буртэ.Бар мохит тэмле хуш иска тула.Мина яз мизгеле бик ошый.

Отмена
Юлия Древлева


Отвечено 1 октября 2019

 • Комментариев (0)

Добавить

Отмена


4 варианта

 1. Яз кил?.
  К?нн?р аяз, к?кт?н алсу
  Нур сибеп, кояш к?л?.
  ?ирг? тама к?меш тамчы ?
  Сагынып к?тк?н яз кил?.
  М?нир Мазунов.
  Кышны? салкыннарыннан со? мин язны сагынып к?теп алам. Яз ? табигатьне? кышкы йокыдан уяну вакыты.
  Б?ген язны? беренче ген? к?не. Аны? ?ле кыштан ?лл? ни аермасы юк. Салкын. Бураннар да уйный. Л?кин мин боларны язны? кыш бел?н тартышуы дип уйлыйм. Кояш барыбер ?зенекен ит?, ?ылыта. Т?б?л?рг? боз с??гел?ре д? элеп куя. Кояш ?ылырак карау бел?н, боз с??гел?ренн?н туктаусыз тамчылар сикер? башлый. Алар кояш нурларында эн?е кебек ялтырыйлар. Т?б? калайларыннан пар к?т?рел?. Чыпчыклар ??м песн?кл?р д? к??еллер?к чыркылдаша. К?нн?р д? озыная бара.
  Яз кояшы елмаеп карау бел?н, б?тен табигать кышкы йокысыннан уяна башлый. Кояш балкый, ул ?й т?б?л?ренд?ге карларны эрет?. Карлар эри башлагач, ?ылы яклардан кошлар да кайта башлар. Язгы ?ылы ?ил агачтагы яшь б?рел?рне уятыр. Тизд?н алар хуш исле яшел яфраклар ярырлар. Кояш эссе нурларын к?нн?н-к?н к?бр?к сиб?р. ?ирд?н ?ырлый-?ырлый г?рл?векл?р челтер?п агар. Бозлар кузгалыр. Кырларда беренче умырзая баш калкытыр. Кешел?р язгы эшл?рг? керешерл?р. Язны? да эше к?п: и?е-буе к?ренм?г?н кырларны кардан ?рчисе, ямь-яшел у?ым басуларын ачасы бар. Кырларда тизд?н тракторлар г?рл?р ? язгы кыр эшл?ре башланыр. Язны? ?ле дымлы ?ирне ?л?нн?р ??м аллы-г?лле ч?ч?кл?р бел?н бизисе бар.
  ? б?ген ?ле март башы гына. Т?нн?рен салкын булса да, к?ндезен инде кояш балкый. Туган ?иребезг? яз кил?, яз исе а?кый. Яз ? матур, шатлыкларга бай, к??елле вакыт. Т?рд?н уз, яз!

 2. К?нн?р аяз, к?кт?н алсу
  Нур сибеп, кояш к?л?.
  ?ирг? тама к?меш тамчы ?
  Сагынып к?тк?н яз кил?.
  М?нир Мазунов.
  Кышны? салкыннарыннан со? мин язны сагынып к?теп алам. Яз ? табигатьне? кышкы йокыдан уяну вакыты.
  Б?ген язны? беренче ген? к?не. Аны? ?ле кыштан ?лл? ни аермасы юк. Салкын. Бураннар да уйный. Л?кин мин боларны язны? кыш бел?н тартышуы дип уйлыйм. Кояш барыбер ?зенекен ит?, ?ылыта. Т?б?л?рг? боз с??гел?ре д? элеп куя. Кояш ?ылырак карау бел?н, боз с??гел?ренн?н туктаусыз тамчылар сикер? башлый. Алар кояш нурларында эн?е кебек ялтырыйлар. Т?б? калайларыннан пар к?т?рел?. Чыпчыклар ??м песн?кл?р д? к??еллер?к чыркылдаша. К?нн?р д? озыная бара.
  Яз кояшы елмаеп карау бел?н, б?тен табигать кышкы йокысыннан уяна башлый. Кояш балкый, ул ?й т?б?л?ренд?ге карларны эрет?. Карлар эри башлагач, ?ылы яклардан кошлар да кайта башлар. Язгы ?ылы ?ил агачтагы яшь б?рел?рне уятыр. Тизд?н алар хуш исле яшел яфраклар ярырлар. Кояш эссе нурларын к?нн?н-к?н к?бр?к сиб?р. ?ирд?н ?ырлый-?ырлый г?рл?векл?р челтер?п агар. Бозлар кузгалыр. Кырларда беренче умырзая баш калкытыр. Кешел?р язгы эшл?рг? керешерл?р. Язны? да эше к?п: и?е-буе к?ренм?г?н кырларны кардан ?рчисе, ямь-яшел у?ым басуларын ачасы бар. Кырларда тизд?н тракторлар г?рл?р ? язгы кыр эшл?ре башланыр. Язны? ?ле дымлы ?ирне ?л?нн?р ??м аллы-г?лле ч?ч?кл?р бел?н бизисе бар.
  ? б?ген ?ле март башы гына. Т?нн?рен салкын булса да, к?ндезен инде кояш балкый. Туган ?иребезг? яз кил?, яз исе а?кый. Яз ? матур, шатлыклар

 3. Сочинение / Ямьле яз
  К?нн?р аяз, к?кт?н алсу
  Нур сибеп, кояш к?л?.
  ?ирг? тама к?меш тамчы ?
  Сагынып к?тк?н яз кил?.
  М?нир Мазунов.
  Кышны? салкыннарыннан со? мин язны сагынып к?теп алам. Яз ? табигатьне? кышкы йокыдан уяну вакыты.
  Б?ген язны? беренче ген? к?не. Аны? ?ле кыштан ?лл? ни аермасы юк. Салкын. Бураннар да уйный. Л?кин мин боларны язны? кыш бел?н тартышуы дип уйлыйм. Кояш барыбер ?зенекен ит?, ?ылыта. Т?б?л?рг? боз с??гел?ре д? элеп куя. Кояш ?ылырак карау бел?н, боз с??гел?ренн?н туктаусыз тамчылар сикер? башлый. Алар кояш нурларында эн?е кебек ялтырыйлар. Т?б? калайларыннан пар к?т?рел?. Чыпчыклар ??м песн?кл?р д? к??еллер?к чыркылдаша. К?нн?р д? озыная бара.
  Яз кояшы елмаеп карау бел?н, б?тен табигать кышкы йокысыннан уяна башлый. Кояш балкый, ул ?й т?б?л?ренд?ге карларны эрет?. Карлар эри башлагач, ?ылы яклардан кошлар да кайта башлар. Язгы ?ылы ?ил агачтагы яшь б?рел?рне уятыр. Тизд?н алар хуш исле яшел яфраклар ярырлар. Кояш эссе нурларын к?нн?н-к?н к?бр?к сиб?р. ?ирд?н ?ырлый-?ырлый г?рл?векл?р челтер?п агар. Бозлар кузгалыр. Кырларда беренче умырзая баш калкытыр. Кешел?р язгы эшл?рг? керешерл?р. Язны? да эше к?п: и?е-буе к?ренм?г?н кырларны кардан ?рчисе, ямь-яшел у?ым басуларын ачасы бар. Кырларда тизд?н тракторлар г?рл?р ? язгы кыр эшл?ре башланыр. Язны? ?ле дымлы ?ирне ?л?нн?р ??м аллы-г?лле ч?ч?кл?р бел?н бизисе бар.
  ? б?ген ?ле март башы гына. Т?нн?рен салкын булса да, к?ндезен инде кояш балкый. Туган ?иребезг? яз кил?, яз исе а?кый. Яз ? матур, шатлыкларга бай, к??елле вакыт. Т?рд?н уз, яз!
  https://insha.ru/text/101

 4. Сочинение / Яз кил?.
  К?нн?р аяз, к?кт?н алсу
  Нур сибеп, кояш к?л?.
  ?ирг? тама к?меш тамчы ?
  Сагынып к?тк?н яз кил?.
  М?нир Мазунов.
  Кышны? салкыннарыннан со? мин язны сагынып к?теп алам. Яз ? табигатьне? кышкы йокыдан уяну вакыты.
  Б?ген язны? беренче ген? к?не. Аны? ?ле кыштан ?лл? ни аермасы юк. Салкын. Бураннар да уйный. Л?кин мин боларны язны? кыш бел?н тартышуы дип уйлыйм. Кояш барыбер ?зенекен ит?, ?ылыта. Т?б?л?рг? боз с??гел?ре д? элеп куя. Кояш ?ылырак карау бел?н, боз с??гел?ренн?н туктаусыз тамчылар сикер? башлый. Алар кояш нурларында эн?е кебек ялтырыйлар. Т?б? калайларыннан пар к?т?рел?. Чыпчыклар ??м песн?кл?р д? к??еллер?к чыркылдаша. К?нн?р д? озыная бара.
  Яз кояшы елмаеп карау бел?н, б?тен табигать кышкы йокысыннан уяна башлый. Кояш балкый, ул ?й т?б?л?ренд?ге карларны эрет?. Карлар эри башлагач, ?ылы яклардан кошлар да кайта башлар. Язгы ?ылы ?ил агачтагы яшь б?рел?рне уятыр. Тизд?н алар хуш исле яшел яфраклар ярырлар. Кояш эссе нурларын к?нн?н-к?н к?бр?к сиб?р. ?ирд?н ?ырлый-?ырлый г?рл?векл?р челтер?п агар. Бозлар кузгалыр. Кырларда беренче умырзая баш калкытыр. Кешел?р язгы эшл?рг? керешерл?р. Язны? да эше к?п: и?е-буе к?ренм?г?н кырларны кардан ?рчисе, ямь-яшел у?ым басуларын ачасы бар. Кырларда тизд?н тракторлар г?рл?р ? язгы кыр эшл?ре башланыр. Язны? ?ле дымлы ?ирне ?л?нн?р ??м аллы-г?лле ч?ч?кл?р бел?н бизисе бар.
  ? б?ген ?ле март башы гына. Т?нн?рен салкын булса да, к?ндезен инде кояш балкый. Туган ?иребезг? яз кил?, яз исе а?кый. Яз ? матур, шатлыклар

Добавить комментарий

Руфина в мини- сочинении написала оприходе весны в родные края, об оживлении природы после зимней спячки и о долгожданных весенних каникулах.

Скачать:

Предварительный просмотр:

                                                                        Яз.

      Кышның салкыннарыннан соң мин язны сагынып көтеп алам. Яз – ул табигатьнең кышкы йокыдан уяну вакыты. Зәңгәр күктә язгы кояш елмая. Өй кыекларыннан тамчылар тама. Язгы җылыдан кар эреп, гөрләвекләр ага. Җылы яклардан туган якларына кошлар кайта. Язгы җылы җил агачтагы яшь бөреләрне уята. Тиздән алар шаулап яфрак ярырлар. Кешеләр язгы эшләргә керешерләр. Кырларда язгы кыр эшләре башланыр. Урамда балаларның шат тавышлары ишетелә. Чөнки тиздән язгы каникуллар башланачак.Туган җиребезгә яз килә. Хуш киләсең, ямьле яз ае!

Татарча сочинение «Апрель ае»

Сочинение на татарском языке на тему «Апрель ае»Менә яз килде. Кояш үз нурларын көннән-көн күбрәк чәчә. Ул бөтен табигатьне йокыдан уятырга тели. Хуш киләсең, ямьле яз!
Яз айлары керүгә, табигатьтәге үзгәрешләр көннән-көн күбрәк күренә. Апрель ае − язның аеруча кайнап торган чагы. Хәзер инде кар кара төстә, көннән-көн кими. Көпшәк кар астында су җыела, урыны-урыны белән кар өстеннән каралып язгы ташу акканы күренә. Ул үзенә бертөрле гүләү белән килеп төшә. Юлында очраган барлык нәрсәне үзе белән алып китә. Елгада бозлар кузгала. Зур-зур бозларның агып киткәнен карап торуы нинди күңелле! Кояш иртәрәк карый торган яр буйларында, юка бозны тишеп, зәңгәрсу умырзаялар чыга. Аларның оя-оя булып утырулары күңелләрне нечкәртә. Йонлач сабакларына, матур чәчәкләренә карап сокланып торасың. Тиздән сап-сары тузганаклар да күренә башлар. Җир йокыдан уяна. Яз инде тулы хокук белән үз вазифаларына керешә.
Зәңгәр күктә язгы кояш елмая. Өй кыекларыннан тамчылар тама. Язгы җылыдан кар эреп, гөрләвекләр хасил була. Җылы яклардан, туган якларын сагынып, яз хәбәрчеләре − каргалар, сыерчыклар кайта. Урамда иртәдән кичкә кадәр балаларньң шат тавышы ишетелеп тора. Күңелле дә соң яз көне!Еще сочинения на татарском языке со схожей к «Апрель ае» тематикой (перейти к сборнику татарских сочинений нашего сайта)